Nasem cijelom Forumu mocit ce te pristupiti nakon registracije i logovanja...Logujte se ako zelite vidjeti nas forum, pisati na njemu i citati...Registracije su besplatne...

Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#1 von Enis , 01.06.2007 22:50

Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?


VEĆINA RELIGIJSKIH TEKSTOVA SE SUPROTSTAVLJA RAZUMU, LOGICI I NAUCI.ZAR NIJE POMALO ČUDNO GOVORITI O TOME DA LI SE KUR'AN SLAŽE ILI NE SLAŽE SA NAUKOM???“
„VELIKI BROJ NAUČNIKA NE PRIZNAJE POSTOJANJE BOGA! KAKO ONDA MOŽEMO PRIHVATITI BOŽIJU RIJEČ KAO NAUČNU???“
„SVI ZNAMO DA JE ČOVJEK NASTAO OD MAJMUNA. KNJIGA KOJA PROTIVREČI DARVINU SIGURNO NEĆE USPJETI!“
„ZAR SE KNJIGA KOJA JE STARA 1400 GODINA MOŽE PODUDARATI SA MODERNOM NAUKOM???
"NEMOGUĆE!!!“ ili
"MOGUĆE!!!"
Tokom vijekova, pogrešna vjerovanja bila su u stalnom konfliktu sa naučnim razumijevanjem, zahtjevima i istinitim razmišljanjima.Većina vjerskih spisa je od strane naučnika okvalifikovana kao kontradiktornost nauci i naučnim činjenicama.Možda će se neko zapitati-da li je i Kur'an u konfliktu sa modernom naukom?
Ovo pitanje mora biti objektivno i temeljito analizirano.Pošto se Kur'an u potpunosti slaže sa modernim naučnim shvatanjima, Islamska Istraživačaka Organizacija je čitav ovaj program nazvala Kur'an i moderna nauka, konflikt ili podudaranje? Nakon predavanja i pitanja na koje će se davati odgovori, prepuštamo vama da donesete zaključak da li se Kur'an sukobljava sa modernom naukom ili se sa njom podudara?


Časni Kur'an izaziva ljude u suri Bekara , 23-24 ajet: „A ako vi sumnjate u ono što smo Mi objavili robu Svome, donesite vi jednu suru sličnu tome; pozovite i božanstva vaša ako istinu govorite. Pa ako to ne učinite, a nećete učiniti onda se čuvajte vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje, a pripremljena je za nevjernike.“

El-Enbija,ajet30..
“Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali...“
Ovako Kur'an sa malo riječi govori o teoriji Velikog praska. Zamislite Kur'an je spomenuo još prije 1400godina!


Anela volimte srcem i dusom,a ne rijecima..
Zivote moj..Zauvijek Tvoj Enis..

Enis  
Enis
Vlasnik&Super Admin...
Upisi:1.015
Registrovan na 06.05.2007

RE: Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#2 von Priceljubiv 85 , 05.06.2007 14:43

Kur'an i savremena nauka su u podudarnosti.E to je ono sto je zanimljivo i o cemu treba dobro razmisliti.Ima jako mnogo primjera o kojima govori Kur'an prije 1428 godina,a koje savremena nauka tek danas u novija doba otkriva i dokazuje da su Allahove rijeci u Kur'anu istina i da zapravo Kur'an ne moze biti nista drugo osim Allahov govor.U to doba niko od ljudi nije poznavao neke stvari kao sto je:
-razvoj djeteta u majcinoj utrobi,
-nehomogenost mora i okeana,
-nije niko poznavao planine kao studove,
-gravitaciona sila,
-ATOM kao cestica,
-cula u kozi,
Dali je nauka prije 1428 godina bila mocna da nesto sazna o ovim stvarima.Definitivno NE!!

Priceljubiv 85


RE: Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#4 von Priceljubiv 85 , 08.06.2007 15:09

Priceljubiv 85

RE: Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#5 von Priceljubiv 85 , 01.07.2007 21:55

Kur'an i Nauka: Kiša u Kur'anu

"… za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći
Allaha spominju i o stvaranju nebesa
i Zemlje razmišljaju."Gospodaru naš,
Ti nisi ovo uzalud stvorio;hvaljen Ti budi
i sačuvaj nas patnje u vatri!"
(Ali Imran, 191)

Kiša je jedan od najvažnijih faktora za život na Zemlji.
Ona je preduslov za stalnost života. Kiša, koja igra veliku važnost za sva živa bića, uključujući i ljude, je pomenuta u više Kur'anskih ajeta gdje je data suštinska informacija o formiranju kiše, njenim razmjerama i efektima.
Činjenica da u vrijeme objave Kur'ana nije bilo moguće otkriti bilo koju od ovih informacija pokazuje nam da je Kur'an Allahova riječ. Ispitajmo sada informaciju o kiši datu u Kur'anu. Razmjera kiše U suri az-Zukhruf, 11. ajet, kiša je definisana kao voda spuštena s pravom mjerom. Ovaj ajet glasi: “Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele- tako ćete i vi biti oživljeni;…” “Mjera” koja se spominje u ovom ajetu ima veze sa nekoliko karakteristika kiše. Prije svega, količina kiše koja pada na zemlju je uvijek ista. Procijenjeno je da oko 16 miliona tona vode isparava sa zemlje. Ovaj broj jednak je količini koja pada na zemlju. Ovo znači da voda kontinuirano cirkulira u ciklusu uravnoteženom prema “mjeri”.
Druga mjera koja se dovodi u vezu sa kišom je njena brzina padanja. Minimalna visina kišnih oblaka je 1200 m. Objekat koji ima istu težinu i veličinu kao kišna kap, padajući sa ove visine, kontinuirano ubrzava i pada na tlo brzinom od 558 km/h. Naravno, svaki objekat koji bi udario tolikom brzinom u nešto prouzrokovao bi veliku štetu. Ako bi to bio slučaj i sa kišom sve zasađene površine bi bile uništene, stambene zone, kuće i vozila bi bili oštećeni, a ljudi ne bi mogli ići po kiši ako ne bi prethodno preduzeli mjere predostrožnosti. Čak šta više, ova računanja su urađena samo za slučaj da se oblaci nalaze na visini od 1200 m, iako postoje oblaci i na visini od 10000 m. Kišna kap koja pada sa ove visine lahko dostiže vrlo destruktivnu brzinu. No u stvarnosti to nije tako; bez obzira sa koje visine padaju, prosječna brzina kišne kapi kada dospije do zemlje je samo 8-10 km/h. Razlog ovome je poseban oblik koji ona uzima. Ovaj poseban oblik povećava trenje kroz atmosferu i sprečava ubrzavanje kapi kada ona dostigne određeni brzinski ''limit” (današnji padobrani su dizajnirani korišćenjem ove tehnike).
Kur'an u tom smislu uvijek govori samo o spuštanju kiše, nikada o padanju: “Koji vam je Zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu…” “I na njih smo kišu spustili…” “Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde - doista su dokazi za one koji imaju pameti.” “…kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio…”, itd,

Priceljubiv 85

RE: Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#6 von Priceljubiv 85 , 05.07.2007 16:18

Brzina svetlosti

Od Anticke Grcke pa preko Srednjeg vijeka se smatralo da se svjetlost krece beskonacnom brzinom. Aristotel je smatrao da se svjetlost rasprostire trenutno. U jedanaestom stoljecu, arapski naucnik Al-Hassan izrazava misljenje da svjetlost putuje nekom konacnom brzinom. Prvi covjek koji je pokusao izmjeriti brzinu kojom se rasprostire svjetlost je Roemer (1676 godine) posmatrajuci pomracenje jednog od Jupiterovih satelita Io. On je dobio netacnu vrijednost za brzinu vjetlosti “c = 215 km/s” zbog toga sto je promjer Zemlje orbite tada bio nepoznat.
Sve do 1983. godine Froomova vrijednost za "c" je smatrana najtacnijom.Poslije toga, laserskom radijacijom odredjena je brzina svjetlosti "c" s velikom preciznoscu; prema Americkom nacinalnom birou za mjere (US National Bureao of Standards), brzina svjetlosti iznosi “c = 299792.4574 km/s”, a prema Britanskom nacionalnom laboratoriju za fiziku (British National Physical Laboratory), brzina svjetlosti je “c = 299792.4590. km/s”.Dakle, dobivene su skoro identicne vrijednosti,sto potvrdjuje tacnost ovih mjerenja. Cak je i nova definicija metra data pomocu ove prirodne konstante koja je usvojena u oktoru 1983 na Sedamnaestoj generalnoj konferenciji za mjere i utege koja glasi: "Jedan metar je duzina puta koji predje svjetlost u vakumu za vrijeme 1/299792358 sekundi."
Ono sto je posebno zanimljivo jeste to da se gore pomenuta brzina svjetlosti "c" koja je najveca moguca brzina u prirodi, i cija je brzina odredjena tek prije dvije-tri decenije, moze s velikom tacnoscu izracunati analizirajuci neke ajete iz casnog Kur’ana koji su objavljeni, kao sto svi znamo, prije 1.400 godina, sto je jos jedan od mnogobrojnih dokaza Allahove, subhanehu we te'ala, mudrosti i velicine.
Allah, subhanehu we te'ala, u Kur’anu kaze:

"On je Sunce izvorom svjetlosti ucinio, a Mjesec sjajnim i polozaje mu odredio da biste znali broj godina i racunanje. - Allah je to mudro stvorio. - On potanko izlaze dokaze ljudima koji razumiju."(sura Yunus, 5 ajet)
"Upravlja stvar od neba ka Zemlji, zatim se uspinje Njemu u danu cija je mjera hiljadu godina od onog sto racunate"(sura Es-Sedzda, 5 ajet)
Prvi covjek koji je izracunao brzinu svjetlosti na osnovu navedenih ajeta je fizicar iz Egipta Dr. Mensour Hassan El Naby.
Poznato je da se Arapi koriste lunarnim kalendarom, cija se godina sastaji od dvanaest mjeseci, a mjesec je definisan kao vrijeme jedne revolucije Mjeseca na njegovoj orbiti oko Zemlje. (Kad Mjesec Krene iz jedne tacke i krecuci se po orbiti oko Zemlje, ponovo dodje u istu tacku, to oznacava revoluciju).
Orbite su, takodjer, pomenute u Kur’anu: "I noc i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove."(sura Al-Anbiya’, 33 ajet)
To nedvojbeno upucuje na to da treba uzeti racunanje vremena prema kretanju Mjeseca, dakle lunarne mjesece i godine.
U suri Es-Sedzda stoji da ‘stvar’ putuje od neba ka Zemlji takvom brzinom da u jednom danu predje razdaljinu u svemiru koja je jednaka razdaljini koju predje Mjesec krecuci se oko Zemlje tokom hiljadu lunarnih godina odnosno 12.000 mjeseci ako bismo to zapisali u formi jednacine, bilo bi:
c * t = 12.000 L. gdje su:
c = brzina
t = vrijeme (dan se definise kao vrijeme jedne rotacije Zemlje oko svoje ose i iznosi 23 sata, 56 minuta, 4.09 sek.= 86154,09 sek.)
L = duzina mjeseceve orbite
Ovu duzinu mozemo izracunati iz jednadzbe « L= v * cosα* T », gdje je v = brzina kretanja mjeseca i iznosti 3682.07 km/h, α je ugao koji prebrise sistem Zemlja-Mjesec krecuci se oko Sunca za jedan mjesec i iznosi 26,92848°, dok je sa T obiljezeno vrijme trajanja jednog lunarnog mjeseca koje iznosi 655.79186 h.
Ako sada ovu vrijednost sa L (L = v * cosα * T) uvrstimo u prvu jednakost, dobit cemo :
C * t = 12.000 v * cosα * T, i ako sada izrazimo samo « c » na lijevoj strani, imamo slijedeci izraz : C = 12.000 v* cosα * T/t
Posto na desnoj strani imamo sve velicine poznate (v = 3682.07 km/h, α = 26,92848°; T = 655.79186 h ;t = 86164,09 sek.), mozemo izracunati c :
c = 12.000 x 3682.07 x 0.89157 x 655.71986 / 86164.0906
c = 299792.5 km/s
Uporedimo li dobijenu vrijednost za « c » izracunatu pomocu Kur’anskih ajeta s gore iznesenim vijrednostima za brzinu svjetlosti, vidjet cemo da su ove dvije vrijednosti nevjerovatno slicne. Dakle, inofrmacija o brzini svjetlosti nam je bila saopcena od strane Allah, subhanehu we te'ala, prije 1.400 godina u ova dva ajeta.
Ovom brzinom ne krece se samo svjetlost nego i sve vrste elekromagnetnih valova, kao i sve cestice u kosmosu ka osto je npr. neutrino itd.
Posto je u vrijeme Poslanika, sallalahu alejhi we sellem, bilo nemoguce odrediti brzinu svjetlosti, ovaj primjer nam pokazuje velicinu Allahove mudrosti, i dokazuje da je Kur’an objavljen od Svemoguceg Allah, subhanehu we te'ala, a ovo je samo jedan od mnogoborjnih dokaza iz Časnog Kur’ana. Zato se nadam da ce nas ovo potaknuti na kontinuirano citanje Kur'ana Casnog i njegova prijevoda. Molim Stvoritelja svih svjetova da nam svima podari dobro i na ovom svijetu i na Aheritu.

Priceljubiv 85

RE: Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#7 von Priceljubiv 85 , 06.07.2007 13:56

Kur'an o zeljezu (ferumu)--Jos jedan dokaz da je Kur'an Allahov govor!

http://islam.dzemat.org/modules.php?name...rticle&sid=1037

Priceljubiv 85

RE: Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#8 von Priceljubiv 85 , 08.07.2007 19:27

KAKO JE SPUSTENO GVOŽĐE (ŽELJEZO)?

"On je samo Opomena svjetovima.
A sigurno ćete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena."
(Kur an, 38:87,88)

Kur’an je podsjetnik ljudima sve do dana Sudnjega. On sadrži informacije koje čovjek vremenom otkriva.
Energija ranog Sunčevog sistema nije bila dovoljna da proizvede elementarno gvožđe. U proračunavanju energije potrebne za proizvodnju jednog atoma gvožđa utvrđeno je da je ona bila četiri puta veća od energije Sunčevog sistema. Drugim riječima, ukupna energija Zemlje, ili Mjeseca, ili Marsa, ili bilo koje druge planete, nije dovoljna da formira jedan novi atom gvožđa. Čak ni sva energija Sunčevog sistema nije to u stanju učiniti. Naučnici vjeruju da je gvožđe izvanzemaljskog porijekla, koje je na nju spušteno, a ne u njoj formirano.
U jednonm kur’anskom ajetu čitamo:

"Zaista smo slali poslanike Naše sa dokazima jasnim i objavljivali s njima Knjigu i mjerilo, da svijet postupa po pravdi. I SPUSTILI SMO GVOŽĐE - u njemu je sila žestoka i koristi za ljude - i da Allah zna ko pomaže Njega i poslanike Njegove u nevidljivom. Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni."
(Kur an, 57:25)

Pretpostavke koje govore o formiranju planeta radikalno su se izmijenile. Danas većina astronoma vjeruje da su Zemlja i druge planete originalno formirane od magline, koja je okruživala Sunce. Smatra se da se to dogodilo prije 5 milijardi godina.
Proučavanje radioaktivnog materijala na Zemlji pokazuje da ne bi mogao biti stariji od ovog, jer da jest, taj materijal bi propao i pretvorio se u olovo.
Ova teorija je poznata kao moderna nebularna hipoteza, nakon modifikacije stare nebularne hipoteze. Ali, kako se maglina sastojala, primarno od vodika i helijuma, ova hipoteza ne nudi zadovoljavajuće objašnjenje, kako su se na Zemlji formirali teži elementi, a takođe i na kamenim unutrašnjim planetama (Merkuru, Veneri i Marsu). Vanjske gasne planete (Jupiter, Saturn, Neptun i Uran) su, po sastavu, vrlo slične Suncu. Najveći dio njihove mase, kao i u slučaju Sunca, sastoji se od vodika i helijuma, tako da je njihovo formiranje u skladu sa nebularnom hipotezom. Upravo prisustvo težih elemenata na kamenitim planetama ono je što još nije objašnjeno na zadovoljavajući način.
O tome Kur’an daje značajnu informaciju ustvari zagonetku koju nebularna hipoteza nije uspjela riješiti.
U Kur’anu se kaže da je gvožđe spušteno na Zemlju u kasnijoj fazi, kada je Zemlja već bila inicijalno formirana.
Riječ “spustili smo” jasno pokazuje da je Zemlja postojala prije spuštanja gvožđa. Ova zapanjujuća informacija potvrđuje nebularnu hipotezu i rješava njenu preostalu zagonetku. Značajna činjenica ovdje je što Kur’an, ne samo da je u skladu sa modernom teorijom, nego i sama teorija mora potražiti svoju validnost u Kur’anu.
Formiranje teških elemenata nameće i druga pitanja. Atomi tih elemenata sastoje se od jezgara oko kojih orbitiraju elektroni. Jezgro ili nukleus, sadrži izvjestan broj protona pozitivno naelektrisanih, i jedan broj neutrona, koji su neutralni po naelektrisanju. Ali, kako se ista naelektrisanja odbijaju, a suprotna uzajamno privlače, možemo očekivati da se nukleus rascijepi u nastojanju svakog protona da se udalji od drugog protona. Šta je to onda što ih drži zajedno?
Gravitacija, obzirom na masu protona i neutrona, sigurno nije dovoljna. Vjeruje se da postoji jaka vezujuća sila, daleko, daleko jača od gravitacije. Jezikom brojki rečeno to je broj deset sa trideset devet nula. Ova vezujuća sila je veća što je element teži i vjeruje se da je ta vezna sila unutar atoma gvožđa veća od slobodne energije, koja se nalazi u Sunčevom sistemu! To nam, ponovo, izgleda kao sugestija da teži elementi nisu mogli biti formirani u Sunčevom sistemu, što je u skladu sa informacijom datom u Kur’anu.
Kako supernove proizvode gvožđe?
NASA-in tim astronoma došao je do ključnih podataka koji rasvjetljavaju kako se gvožđe, silicij i drugi elementi formiraju u masivnim eksplozijama supernova.
Naučnici su prvi put jasno identificirali šta nastaje i gdje - duboko unutar eksplodirane zvijezde.
Za vrijeme svog životnog vijeka zvijezde su fabrike koje koriste najprostiji element hidrogen i pretvaraju ga u teži. Nakon što potroše sav hidrogen u svom jezgru, zvijezde počinju kolapsirati, njihovi centralni dijelovi formiraju crne rupe, a ostatak zvijezde biva raznesen strahovitom supernova eksplozijom. Tako formirano gvožđe je, gonjeno eksplozijom, davno nekada dospjelo na Zemlju. Smatra se da jezgro Zemlje čini upravo gvožđe, jer je, kao najteže, propalo usljed gravitacije do samog centra Zemlje.
Supernove su rijetke i pojavljuju se jednom u pedeset godina u galaksijama našeg tipa. Jednom oslobođeni sa zvijezda, novostvoreni elementi mogu učestvovati u formiranju novih zvijezda i planeta u velikom ciklusu koji se ponavljao nekoliko puta. Značajno je shvatiti da naša planeta - Zemlja, a i samo čovječanstvo, pripadaju tom velikom kosmičkom ciklusu.

Priceljubiv 85

RE: Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#9 von Priceljubiv 85 , 09.07.2007 17:12

Na osnovu predhodno recenog i navedenih Dokaza, jasno je da mi svi zivimo u dobu kada se ispunjava obecanje Tvorca Univerzuma - Autora Kur'ana Plemnitog, Allaha dz.s, koji kaze u Kur'anu:

"Mi cemo im pruzati dokaze Nase u prostrasntvima svemirskim, a i njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina...."( 41:53 )

"Reci-Kada bi se svi ljudi i dzini udruzili da sacine jedan ovakav Kur'an oni kao sto je on nebi sacinili." (Kur'an)

Priceljubiv 85

RE: Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#10 von Priceljubiv 85 , 09.07.2007 17:20

Nadalje...Kur'an ostavlja izazov cijelom Čovjecastvu i dzinima


Kada je pocela objava Kur'ana prije 1428 godina Poslaniku Muhammedu s.a.w.s putem meleka Dzebraila,njemu tj.Poslaniku s.a.w.s su prebacivali da je carabnjak,da je on tvorac Kur'ana,da nije to Allahova rijec itd. itd.,onda Allah dz.s objavljuje:

* "Reci:'Kada bi se svi ljudi i dzini udruzile da sacine jedan ovakav Qur'an ,oni,kao sto je on,nebi sacinili,pa makar jedni drugima pomagali.'" (17:88)

* "Zar oni govore:'Izmislja ga!'-Ne,nego oni nece da vjeruju;zato neka oni sastave govor slican Qur'anu,ako istinu govore!"' (52:33,34)

* "A oni govore :'On ga izmislja!' Reci:'Pa dajte vi jednu suru kao sto je njemu objavljena, i koga god hocete,od onih u koje mimo Allaha vjerujete u pomoc pozovite,ako istinu govorite!"' (10:38)

I, naravno svi pokusaji da se sacini barem jedna sura slicna Qur'anskoj suri/poglavlju propali su!

Priceljubiv 85

RE: Kur'an I Savremena Nauka Protivrječnost Ili Podudarnost?

#11 von Priceljubiv 85 , 09.07.2007 17:30

Jos jedan kratak i lahak proračun:


Rijec Voda (Baher) je u Kur'anu pomenuta 32 puta , a rijec Zemlja (Barr) 13 puta .Ako ih saberemo dobicemo broj 45.

Sada nalazimo procentualnu zastupljenost rijeci Voda u ukupnom broju reci (Voda i Zemlja). Ona iznosi 32/45 x 100% = 71,11111%
Procentualna zastupljenost reci Zemlja u ukupnom broju rijeci (Voda i Zemlja) iznosi 13/45 x 100% = 28,88889
Odnos zemlje i vode na Planeti Zemlji iznosi bas ovoliko, sto pokazuje i savremena Geografija.

Jasno je da Nauka cjelokupna o ovome nije mogla nista znati prije 1428 godina, i da nije nista o ovome mogla saznati.Stavise tada se nije znalo i da je planeta Zemlja okrugla...!!!I to je jedan od niza dokaza da Kur'an moze biti samo od nekoga ko je Svemoguc i ko je Tvorac svega,pa to isto i zna, to je Allah dz.s.


Ps:Ovo su samo neki od mnogobrojnih primjera!

Priceljubiv 85


   

Andrej je sad Jusuf
Ilahije

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen