Nasem cijelom Forumu mocit ce te pristupiti nakon registracije i logovanja...Logujte se ako zelite vidjeti nas forum, pisati na njemu i citati...Registracije su besplatne...

Predznaci sudnjeg dana

#1 von Enis , 01.06.2007 22:52

Predznaci sudnjeg dana


Pisac: Muharem Adilovic
Izvor: Novi Horizonti
Br/str: 62
Broj čitanja: 117

Mahir Abdullah: Poštovani gledaoci, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Svakom vjerniku jasno je da je vjerovanje u Sudnji dan jedan od temelja imana, te da potpun iman nije moguc osim s vjerovanjem u svih šest temelja vjere. Vrijeme nastupanja Sudnjeg dana nije nikome poznato, osim Allahu, dž.š. Medutim, Kur'an, a i Muhammed, s.a.v.s., u mnogim hadisima nas obavještavaju o njegovim predznacima, odnosno o dogadajima koji ce prethoditi pojavi Sudnjega dana. Upravo te pojave tema su naše vecerašnje emisije u kojoj ce naš sagovornik biti dragi gost i cijenjeni alim dr. Jusuf el-Kardavi.

Doktore, Kur'an je jasan da ce Sudnji dan nastupiti iznenada; ljudi ce se iznenaditi njegovim dolaskom. Medutim, na mnogim mjestima govori nam o svojevrsnom uvodu u Sudnju dan, odnosno, o tome da postoje odredeni nagovještaji skorog nastupanja Sudnjeg dana. Možete li nam pojasniti o kakvoj se vrsti najave tog dogadaja radi?
Dr. Kardavi: Bismillahir-rahmanir-rahim. Zahvala pripada Allahu Uzvišenom, i neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu cestitu porodicu i cijenjene ashabe, te na sve one koji slijede njegovu uputu do Sudnjega dana. Kao što je receno, Kur'an nas obavještava da ce Sudnji dan nastupiti iznenada, ali nas, takoder, obavještava da su njegovi predznaci vec nastupili. Predznak je dogadaj koji nagovještava blizinu Sudnjega dana i njih ima mnogo. Jedan od predznaka Sudnjega dana je i poslanstvo Muhammeda, s.a.v.s., jer je on posljednji poslanik, nakon kojeg više poslanika nece biti, njegova vjera je posljednja objavljena vjera i objava koja mu je data je posljednja objava nakon koje više objava nece biti.
Muhammed, s.a.v.s., to potvrduje rijecima: 'Ja sam posljednji i poslije mene više nece biti poslanika!' Dakle, Njegovo poslanstvo je posljednje poslanstvo nakon cega ostaje Sudnji dan. Muhammed, s.a.v.s., to pojašnjava rijecima: 'Poslan sam ja i Sudnji dan smo kao ova dvojica!', pa je pokazao sastavljen kažiprst sa srednjim prstom. Želi da kaže da poslije kažiprsta nema ništa do srednji prst. Dakle, poslije njegovog poslanstva nema više objava do Sudnjega dana. Kur'an o ovome kaže: 'Bliži se cas i Mjesec se raspolutio.' (El-Kamer, 1), a na drugom mjestu kaže: 'Ljudima se bliži cas polaganja racuna njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.' (El-Enbija, 1.) Dakle, sve su to nagovještaji blizine Sudnjega dana, odnosno njegovi predznaci. Ashabi su u jednom periodu poceli pitati

Poslanika o onome što nije bitno za njih i od cega nema nikakve koristi, pa ih je Allah, dž.š., ukorio rijecima: 'O vjernici, ne zapitkujte o onome što ce vam priciniti neprijatnost ako vam se objasni...!'( El-Maide, 101), pa su ashabi, poštujuci naredbu Allaha, dž.š., prestali pitati Poslanika, te im Allah, dž.š., šalje Džebraila da ih poduci kako ce postavljati pitanja. Postavljao je pitanja Poslaniku, s.a.v.s., a on je na njih odgovarao. Pitao ga je o imanu, o islamu, o dobrocinstvu, i nakon odgovora na postavljena pitanja pita ga o casu u kojem ce nastupiti Sudnji dan. Muhammed, s.a.v.s., na to odgovara: 'Upitani o tome ništa više ne zna od onoga koji pita!' Dakle, Poslanik napominje da ni melek Džebraila ni on sam ne zna ništa o terminu nastupa Sudnjega dana, ali mu kaže da ce ga obavijestiti o njegovim predznacima. Pa je spomenuo da je jedan od njegovih predznaka da ce robinja roditi sebi gospodaricu li gospodara i da ce se goli i bosi cobani natjecati u gradnji. To su predznaci Sudnjega dana a mnogobrojna su njihova znacenja.
Anela volimte srcem i dusom,a ne rijecima..
Zivote moj..Zauvijek Tvoj Enis..

Enis  
Enis
Vlasnik&Super Admin...
Upisi:1.015
Registrovan na 06.05.2007

   

Ko Slijedi Bibliju – Muslimani Ili Nemuslimani??
Darwinova teorija evolucije

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen