Nasem cijelom Forumu mocit ce te pristupiti nakon registracije i logovanja...Logujte se ako zelite vidjeti nas forum, pisati na njemu i citati...Registracije su besplatne...

Ko Slijedi Bibliju – Muslimani Ili Nemuslimani???

#1 von Enis , 01.06.2007 22:53

Ko Slijedi Bibliju – Muslimani Ili Nemuslimani???


Braćo i sestre,
Na samom početku, a u vezi s temom Ko slijedi Bibliju - muslimani ili nemuslimani?, još jednom ću napomenuti da je treći imanski šart: Vjerovanje u Božije kitabe (knjige).Četiri velika kitaba su: Tevrat, koji je dostavljen Mojsiju (Musa, a.s.), Zebur, koji je dostavljen Davidu (Davud. a.s.), Indžil, koji je dostavljen Isusu (Isa, a.s.) i Kur’an, koji je dostavljen Muhammedu, a.s. Neću ovaj puta ni spominjati očuvanost i originalnost Biblije (Tevrat, Zebur i Indžil), jer sam u prethodnim temama mnogo puta govorio o tome. Biblija je, dakle, osakaćena. Mislim da je, po propisima, bolje poštuju i priznaju muslimani nego oni koji tvrde da je originalna i koji tvrde da je njihova, to jest kršćani. Cilj mi je da što više muslimana vidi i učvrsti ispravnost svoga vjerovanja, a da što više nemuslimana sazna Istinu, da uvide ko je na pravom, a ko na krivom putu. Dakle, ko slijedi Bibliju - muslimani ili nemuslimani?”
Braćo i sestre, poslužimo se usporedbom:Anela volimte srcem i dusom,a ne rijecima..
Zivote moj..Zauvijek Tvoj Enis..

Enis  
Enis
Vlasnik&Super Admin...
Upisi:1.015
Registrovan na 06.05.2007

RE: Ko Slijedi Bibliju – Muslimani Ili Nemuslimani???

#2 von Enis , 01.06.2007 22:55

U Bibliji piše da je praktikovan abdest (pranje ruku, lica i nogu prije molitve).
( 2. Mojsijeva, 40:30,31) ”I metnu umivaonicu, između šatora od sastanka i oltara, i nali u nju vode za umivanje.I praše iz nje ruke i noge svoje Mojsije i Aron i sinovi njegovi.”
(Djela apostolska, 21:24,26) ”Povedi te ljude i s njima se ceremonijalno očisti…Na to je Pavao sutradan poveo one ljude i ceremonijalno se očistio i ušao u hram.”
Pitam se, ko praktikuje abdest? Opet, muslimani.

Biblija kaže da žene trebaju pokriti glavu
(1. Korinćanima, 11:5,6) ”Svaka žena koja se moli ili prorokuje, nepokrivene glave sramoti svoju glavu, jer je to posve kao da joj je glava obrijana…jer ako se žena ne pokriva, neka se i ošiša; no ako je sramno da se žena ošiša ili obrije, neka se pokriva…”
Koje žene pokrivaju glavu ? Pa to već cijeli svijet zna, Bogu hvala, muslimanke!

--------------------------------------------------------------------------------

Molitva Bogu ,,klanjanjem” (savijanjem tijela, klečanjem i spuštanjem glave na pod): (Psalmi 95:6) “Hodite; poklonimo se, i pripadnimo(padnimo) , kleknimo pred Jehovom tvorcem svojim”. (Jozue, 5:14)…”A Jozua pada ničice na zemlju, i pokloni se, i reče mu: šta zapovijeda gospodar moj sluzi svojemu..” (4. Mojsijeva 20:6) …”I dođe Mojsije i Aron ispred zbora na vrata šatora od sastanka i padoše ničice, i pokaza im se slava Jehovina….”
(1. Mojsijeva 17:3) ”A Abram pade ničice…”
Osjećam potrebu da onima koji nisu muslimani objasnim šta znači riječ ničice, jer nisam siguran da je razumiju.To znači spustiti glavu (lice) na tle, na pod, ili tepih za molitvu. Vjerujem da neki to znaju i razmišljaju da se tako počnu moliti, ali im đavo ne da. Pa nije vam zar on (da nas Allah, dž. š., sačuva od njega) preči od zajedničkog nam Gospodara!?
A vi, Jehovi svjedoci, tvrdite da slijedite Isusa, a.s. Pa što onda ne praktikujete ono što je i on praktikovao? Zašto ne klanjate, jer Isus (Isa, a.s.) je klanjao i podsticao druge da to čine? (Matej, 26:39,40,41) – “I otišavši malo dalje, pao je na lice moleći se. I došao je učenicima i našao ih kako spavaju, te je rekao Petru: ‘Zar niste mogli niti jedan sat bdjeti sa mnom? Bdijte i neprestano se molite, da ne dođete u iskušenje. ‘”
Muslimani klanjaju 5 puta na dan, padaju na svoja lica, baš kao što je Isus (Isa, a.s.) padao pred svojim Gospodarom.


Kamata je zabranjena u Bibliji;
(3.Mojsijeva, 25:36,37) ”Nemoj uzimati od njega kamate ni dobiti; nego se boj Boga. Novaca nemoj mu davati na kamatu, niti mu hrane svoje pozajmljuj radi dobiti.”
(Psalmi, 15:5)”Tko ne daje srebra svojega na dobit, i ne prima mita na pravoga, tko tako radi, neće posrnuti do vijeka.”
(Evanđelje po Luki, 6:35)….”i činite dobro i posuđujte bez kamata, ne nadajući se ničemu zauzvrat; i vaša će nagrada biti velika.”
(Evanđelje po Mateju, 5:42) ”Daj onome tko te moli, i nemoj se okrenuti od onoga tko želi posuditi od tebe bez kamata. ”
Kamata je, ako niste znali, zabranjena u islamu!

O alkoholu u Bibliji
(Priče Salamunove, 20:1) ”Vino je podsmjevač, i silovito piće nemirnik, i tko god za njim luta neće biti mudar.” (Luka, 1:15)....“bit će velik pred Jehovom. No, nipošto ne smije piti vina ni opojnog pića.”
Muslimani ne piju alkohol, za razliku od kršćana koji ga konzumiraju, počesto u neograničenim količinama. Pijanstvo uzrokuje brojne probleme: u porodici, u saobraćaju, te ubistva, silovanja, pljačke, itd.

Ja sam već rekao ali ću ponoviti:U KURANU SE SPOMINJE DA IMA JEVREJA KOJI ĆE UĆI U DŽENNET,IMA KRŠĆANA KOJI ĆE UĆI U DŽENNET,IMA MUSLIMANA KOJI ĆE UĆI U DŽEHENEM.

Allah je poslao ljudima objavu (BIBLIJU) prije Kur'ana,naravno nije se tako nazivala,i sa vremenom je dosta izmijenjena,a KUR'AN je samim svojim dolaskom POTVRDIO DA JE BIBLIJA ISTINITA.DA SU PRETHODNE OBJAVE TAČNE.To što su ljudi izmijenili bibliju to je druga stvar.To što Kršćani neće da slijede Kur'an (koji je kako da se izrazim...hmmm...novija i NEIZMIJENJENA BIBLIJA) to je njihova greška...

PA LJUDI PO KO ZNA KOJI PUT OBJAŠNJAVAM:

ALLAH JE POSLAO BIBLIJU,ljudi koji su je pratili oni su MUSLIMANI(musliman znači biti pokoran Bogu),pošto se na tom nekom jeziku,šta ja znam gdje već izašla prvi put knjiga,pobožan ne kaže MUSLIMAN,oni su možda govorili(recimo da je englesko područje) nazivali bi se,šta znam..možda DEVOTIONALS...DEVOTIONALS je isto što i MUSLIMANS samo što se to DRUGAČIJE izgovara.PA LJUDI šta je tu teško za shvatiti???

E sada je problem u tome što je fino rečeno tim DEVOTIONALSIMA (ljudima koji su pratili Isusa u ovom mom primjeru) da ĆE DOĆI SLJEDEĆI POSLANIK,koji ĆE POTVRDITI da je ISUS istinit,da je sve što je rečeno bilo tačno.TAJ NOVI ČOVJEK JE MUHAMMED a.s.

ON JE POTVRDIO SVE ŠTO JE I TREBAO POTVRDITI,i pošto je u međuvremenu KNJIGA KOJU JE ISUS DONIO izmijenjena,on je DONIO NOVU OBJAVU,koja je do dan danas NEPROMIJENJENA.ZATO BI SVAKI KRŠĆANIN trebao slijediti Kur'an.

PROBLEM JE ŠTO NI KRŠĆANI VIŠE NE SLIJEDE BIBLIJU


Anela volimte srcem i dusom,a ne rijecima..
Zivote moj..Zauvijek Tvoj Enis..

Enis  
Enis
Vlasnik&Super Admin...
Upisi:1.015
Registrovan na 06.05.2007

   

Islam
Predznaci sudnjeg dana

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen