Nasem cijelom Forumu mocit ce te pristupiti nakon registracije i logovanja...Logujte se ako zelite vidjeti nas forum, pisati na njemu i citati...Registracije su besplatne...

Rat u Bosni i Hercegovini

#1 von Anella , 09.07.2007 01:06

Rat u Bosni i Hercegovini je opće prihvaćeni naziv za međunarodni vojni sukob na području Bosne i Hercegovine, koji je trajao od 6. aprila 1992. do 14. septembra 1995. godine između Srbije i Crne Gore, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ovaj rat se često imenuje i kao "Agresija na Bosnu i Hercegovinu" i "Građanski rat u Bosni i Hercegovini". Bosna i Hercegovina je zvanično podigla optužnicu protiv Srbije i Crne Gore za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Sud je 21. februara 2007. objavio presudu u kojoj je zaključio da je rat imao međunarodni karakter.

Pretpostavlja se da je u gotovo četvorogodišnjem ratu stradalo između 100.000 i 200.000 ljudi, dok je preko dva miliona stanovnika moralo napustiti svoje domove. Prema najnovijim izvještajima u ratu je stradalo oko 94.000 stanovnika1, a raseljeno je oko 1,8 miliona. Rat je uzrokovan kompleksnom kombinacijom opće političke, društvene i sigurnosne krize u zemlji, koja je uslijedila nakon završetka Hladnog rata i pada socijalističkog poretka u SFRJ. Rat je okončan parafiranjem mirovnog sporazuma u Daytonu, 21. novembra 1995. godine.


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#2 von Anella , 09.07.2007 01:11

Armija Republike Bosne i Hercegovine (Armija RBiH ili ARBiH) je bila zvanična oružana snaga Republike Bosna i Hercegovina za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Armija RBiH je osnovana 15. aprila 1992. što se slavi kao Dan armije. Armija je nakon Dejtonskog sporazuma definisana kao bošnjačka komponenta Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon reforme odbrane transformisana je u Bosanske rendžere, jednu od tri pukovnije u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Generali:

Sefer Halilović (prvi zapovjednik Armije RBiH, na funkciji kao načelnik Glavnog štaba Armije RBiH)
Jovan Divjak (zamjenik načelnika)
Stjepan Šiber (zamjenik načelnika)
Rasim Delić (komandant Armije RBiH, nakon ustanovljavanja te funkcije)
Mustafa Hajrulahović Talijan (prvi komandant Prvog korpusa Armije RBiH)
Atif Dudaković (drugi komandant Petog korpusa Armije RBiH)
Ramiz Dreković (prvi komandant Četvrtog korpusa Armije RBiH)
Mehmed Alagić (prvi komandant Sedmog korpusa Armije RBiH)
Željko Knez (prvi komandant Drugog korpusa Armije RBiH)
Blaž Kraljević (komandant HOS-a i član Glavnog štaba Armije RBiH)

Organizacija
Armija RBiH je bila organizovana u korpuse na regionalnoj osnovi.Tako je npr. 4.korpus ARBiH branio Hercegovinu, a 5.korpus Cazinsku Krajinu.

1. korpus: Sarajevo
2. korpus: Tuzla
3. korpus: Zenica
4. korpus: Mostar
5. korpus: Bihać
6. korpus: Konjic
7. korpus: Travnik, formiran 26. februara 1994.


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#3 von Anella , 09.07.2007 01:29


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Ubacene slike:
Bihac-95.jpg   13_Srebrenica.jpg   Bihac-96.jpg   Biljenina--92.jpg   Bijeljina-92.jpg   Bihac starica-95.jpg   Bosna Logor-Trnopolje.jpg  
Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#4 von Anella , 09.07.2007 01:33


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Ubacene slike:
Bosna trudnica-95.jpg   Centralna Bosna mrtvih-93.jpg   ICTY-Mapa%20s%20lokacijama%20masovnih%20grobnica%20u%20Srebrenici.jpg   Identifikovanje posmrtnih ostataka zrtava genocida.jpg   Mostar.jpg   Sarajevo-94.jpg   Sarajevo-93.jpg   Bosna-Bjeljina-92.jpg   Bosna-95.jpg   Centralna Bosna mrtvih-93.jpg   Pale-96.jpg   Sarajevo opsada-93.jpg   Sarajevo most-94.jpg   Sarajevo-92.jpg   Srebrenica djeca u kampu UN Tuzla-95.jpg   Srebrenica.jpg  
Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#5 von Anella , 09.07.2007 01:48


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Ubacene slike:
Srebrenica.jpg   Srebrenica lobanja-95.jpg   Tuzla-92.jpg   Tuzla-prezivjeli iz Srebrenice-95.jpg  
Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#6 von Anella , 09.07.2007 01:54

ARMIJA BIH


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#7 von Anella , 09.07.2007 01:59

ISTRAŽIVAČKO-DOKUMENTACIONI CENTAR (IDC) sa sjedištem u Sarajevu je izdao dokument pod nazivom "Ljudski gubici u BiH 1991-1995", u kojem je navedena nova, revidirana i nešto niža brojka ubijenih za vrijeme prošlog rata u toj državi.

Prema tim podacima, između 1991. i 1995. godine, kada su prestale ratne operacije, na teritoriju BiH je stradalo 97.207 osoba. Od ukupnog broja stradalih, 40,82 % su bili civili, a 59,18 % vojnici.

Mirsad Tokača, direktor projekta, tvrdi da je svrha istraživanja utvrđivanje istine o opsegu i načinima stradanja građana BiH, kao i identiteta svake žrtve, odnosno sprečavanje manipulacija njihovim brojem.

Najveći broj stradalih je zabilježen 1992. godine, kada je prema nalazima IDC-a, ubijen 45.1110 vojnika i civila.

Najveći udio žrtava - 64.036 ili 65,88 % - čine Bošnjaci, a iza njih su Srbi kojih je stradalo 24.905 ili 25,62 %. Za vrijeme rata u BiH je stradalo 7.788 Hrvata ili 8,01 %.

Tokača i njegov centar su već ranije izlazili s podacima koji ukazuju da je u BiH poginulo daleko manje ljudi nego što se prethodno mislilo. Tako se svojevremeno operiralo s brojkama između 100 i 150.000 ljudi, što je, pak, znatno manje od brojke od 250.000 ubijenih samo među Bošnjacima, s kojom su se, pogotovo za i neposredno nakon rata, često koristili svjetski mediji.

Ovo, inače, nije prvi slučaj da se na prostoru bivše Jugoslavije snižavaju službeno i neslužbeno prihvaćeni brojevi ubijenih u ratovima. Najpoznatiji je slučaj Titove Jugoslavije koja je službeno koristila brojku od 1,7 milijuna stradalih u drugom svjetskom ratu, da bi krajem 1980-ih Bogoljub Kočović i Vladimir Žerjavić u svojim demografskim studijama taj broj sveli na oko 900.000.__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Ubacene slike:
genocidsrebrenica_afp_1v.jpg  
Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#8 von Anella , 09.07.2007 02:05

MOJA BOSNA I HERCEGOVINA

PRKOSNA OD SNA

DALEKO OD OČIJU, A JOŠ BLIŽA SRCU

Bosna i Hercegovina ima hiljadugodišnju historiju. Ona je evropska zemlja koja se nalazi na Balkanu i pripada južnoj Evropi.

U imenu Bosna i Hercegovina su dva naziva, Bosna kao i Hercegovina.

To su nazivi dviju pokrajina i različitih su nastanaka i starosti.

Ime Bosna je veoma staro i prvi put je upotrebljeno sredinom 10. stoljeća.

Taj naziv se odnosio na prostore oko srednjeg i gornjeg toka rijeke Bosne. Svoje ime Hercegovina je dobila sredinom 15.stoljeća kad su vladari na tom prostoru nosili titulu herceg. Ranije se to područje zvalo Hum i Zahumlje.

Teritorija BiH imala je puno država manjih i većih.

S vremenom površina Bosne i Hercegovine se mijenjala. U 10. stoljeću Bosna nastaje kao država, mala, samostalna zemlja na prostoru gornjeg toka rijeke Bosne. U 11. stoljeću Bosna je kao sve druge zemlje na ovom prostoru bila pod vlašću Bizanta. Sredinom 11. stoljeća zetski kralj je osvojio i Bosnu.

Početkom 12. stoljeća Bosna je ponovo samostalna. 1180. godine Bosnom je zavladao Kulin ban, "veliki ban" koji je utemeljio bosansku državnost i samostalnost.

Najveću moć i veličinu Bosna je dosegla za vrijeme Tvrtka Prvog koji je vladao od 1353. do 1391. godine. Pored prostora Bosne, u vrijeme Tvrtka l u sklopu teritorija njegove države su bili jadransko primorje od Zadra do Kotora sa otocima Bračem i Hvarom bez Dubravnika na jugu, prostranstva do rijeke Drine i Lima na istoku, veliki dio Hercegovine i Kraljevina Bosna u 14. stoljeću susjednih zemalja.

Nastanak i razvoj države pratila je pojava Bosanske Crkve - Bogumila. Bosanska država se održavala i učvrstila i pored mnogih napada na nju.

Bosanska država postepeno slabi nakon smrti Tvrtka l. Krajem 14. i početkom 15.stoljeća počinju upadi Turaka u Bosnu da bi na kraju oni zauzeli cijelu Bosnu 1463. godine. Bosna i Hercegovina je bila pod vlašću Turske sve do 1878. godine kada je okupirana od Austro-Ugarske.


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Ubacene slike:
Image24.gif   Image25.gif  
Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#9 von Anella , 09.07.2007 02:07

Završetkom Prvog svjetskog rata dolazi do stvaranja nove države Srba, Hrvata i Slovenaca koja će se kasnije nazvati Kraljevina Jugoslavija, a u čiji sastav ulazi i Bosna i Hercegovina.

A po završetku Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina je u sastavu nove Titove Jugoslavije kao jedna od šest federalnih republika. Od 1974. godine novim Ustavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Republika Bosna i Hercegovina dobija još više odlika samostalnosti i svoj vlastiti republički Ustav.


Osnivanje Bosne i Hercegovine

Raspadom Sosijalisticke Federativne Republike Jugoslavije na njenom tlu nastalo je nekoliko samostalnih država. Slom i raspad bivše Jugoslavije bio je propraćen surovim ratom, najprije u Sloveniji pa u Hrvatskoj i, na kraju u Bosni i Hercegovini.

Put do stvaranja suverene Bosne i Hercegovine bio je izuzetno težak i, nažalost, veoma surov. Želja naroda Bosne i Hercegovine je da žive u samostalnoj, nezavisnoj državi usprotivle su se Srbija, Crna Gora i dio ekstremnih Srba iz Bosne i Hercegovine. Oni su 1992. otpočeli rat u Bosni i Hercegovini.

Agresorske snage su, u četverogodišnjem ratu, artiljerijom razarali gradove i ubijali njihovo nedužno stanovništvo. U Bihaću, Cazinu, Jajcu, Bugojnu, Travniku, Maglaju, Zavidovićima, Tuzli, Zenici, Sarajevu, Mostaru i u drugim naseljenim mjestima ubijeno je više desetina hiljada ljudi svih nacionalnosti i vjera. Po još uvijek nepotpunim podacima u Bosni i Hercegovini poginulo je od agresora oko 200.000 ljudi, silovano je više hiljada djevojaka i žena, iz svojih domova protjerano je oko 1,240.000 ljudi, razoreni su mnogobrojni kulturni, obrazovni i vjerski objekti, uništene su mnoge vitalne saobraćajnice itd.

Pa ipak Bosna i Hercegovina nije pobijeđena. Ona je uspjela da se odbrani, a njeno stanovništvo uz skromnu humanitarnu pomoć da preživi.

Armija Bosne i Hercegovine i snage Hrvatskog vijeća odbrane bile su na putu da neprijatelje potpuno poraze.

Međutim, Pariškim sporazumom, na kraju 1995. godine, zaustavljen je rat u Bosni i Hercegovini. SAD i zemlje Evropske unije uz saradnju Rusije uspjele su da poslije dugotrajnih pregovora okončaju rat i da sve strane u skobu potpišu mirovni sporazum. Bosna i Hercegovina je Pariškim ugovorom dobila sve neophodne pretpostavke da se ponovo integriše u jedinstvenu i demokratsku zemlju u kojoj će svi narodi koji u njoj žive imati ista prava i obaveze, ali i visok stepen samoodlučivanja. Svi njeni narodi slobodno će njegovati svoje vjerske, obrazovne, kulturne i nacionalne tradicije. Integracijom Bosna i Hercegovina će ponovo postati zemlja tolerancije, zajedničkog življenja različitih naroda, onakva kakva je bila u svojoj hiljadugodišnjoj historiji.

VELIČINA I GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE

Bosna i Hercegovina je mala evropska zemlja. Njena površina iznosi 51.129 km2. Ona je ipak po površini veća nego Belgija, Danska, Nizozemska ili, na primjer, Švajcarska.


Granice Bosne i Hercegovine u osnovi su prirodne i historijske. Njena granica na sjeveru prema Hrvatskoj je povučena rijekom Savom, na zapadu donjim tokom rijeke Une i planinskim masivom Dinara na jugu. Na istoku je granica rijeka Drina. Republika Bosna i Hercegovina se nalazi izmedu 42*26’ i 45*15’ sjeverne geografske širine. Ona se nalazi na balkanskom poluotoku u njegovom središnjem dijelu, najvećim dijelom na prostoru Dinarske planinske oblasti. U vrijeme kada je Bosna i Hercegovina bila u sastavu Turskog Carstva bila je najistureniji zapadni dio tog carstva i granica prema evropskim državama. Glavna osobina geografskog položaja Bosne i Hercegovine ogleda se i u njenoj strateškoj ulozi na prostoru u kojem su se dodirivali i sukobljavali interesi dva velika carstva, Turske s jedne i Austro-Ugarske s druge strane kao i dviju kultura.

Sarajevo

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i glavni centar svih kulturnih i političkih događaja. Grad okružuju visoke i šumovite planine: Igman, Trebević, Jahorina, Romanija i Crepoljsko. Kroz Sarajevo teče više rijeka. Sa istoka teče Miljacka, sa jugoistoka Željeznica, a ispod Igmana su vrela rijeke Bosne.

Kada su Turci u prvoj polovini petnaestog stoljeća osvojili vlast u Bosni i Hercegovini, nazvali su naselje Saraj-Ovasi. Na tursko


jeziku to znači dvor, a ovasi znači polje, dakle Saraj-Ovasi je polje oko dvora. Iz ovog imena je poslije nastalo Sarajevo

U Sarajevu je oduvijek bilo, a i do današnjih dana je brižno čuvano i sačuvano mnogo različitih vjerskih objekata: Careva džamija, Katolička Katedrala, Pravoslavna crkva, Evangelistička

crkva, Jevrejsko groblje i Hram i Muzej Jevreja

Za vrijeme svih vladavina Sarajevo je uvijek bio važan grad. U Sarajevu se sastaju dvije kulture: starija istočna i novija zapadna kultura.


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Ubacene slike:
Image26.gif   Image27.gif   Image28.gif   Image29.gif  
Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#10 von Anella , 09.07.2007 02:23

Kalesijski crni Vukovi


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Anella

RE: Rat u Bosni i Hercegovini

#11 von Anella , 09.07.2007 02:31

Odgovor Neprijateljima BiH


__________________________________________________
***Enise TEBI jer tebe Volim...
TEBI jer tebe znam...TEBI i vise nikome
ne zelim SRCE da dam...***
__________________________________________________

Anella

   

Nikola Tesla

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen