Nasem cijelom Forumu mocit ce te pristupiti nakon registracije i logovanja...Logujte se ako zelite vidjeti nas forum, pisati na njemu i citati...Registracije su besplatne...

BROJ 19 u Kur'anu a.š

#1 von Priceljubiv 85 , 18.07.2007 19:32

"Nad njim je devetnaest" (Kur'an)

Islamskim ucenjacima je znacenje ajeta "Nad njim je devetnaest" dugo
vremena bio nepoznat.Sve dok dr. Rešad Halifa 1974. pomocu kompjutera nije otkrio slijedece cinjenice:

-Prva sura koja je objavljena po hronološkom redoslijedu je sura Al Alaq
koja je smještena na 96. mjestu ili devetneastom mjestu odpozadi.
- Prvo je objavljeno 5 ajeta ove sure.
citaj , citaj u ime Gospodara tvoga koji stvara
stvara covjeka od ugruška
citaj plemenit je Gospodar tvoj koji poucava peru,
koji uci covjeka onome sto ne zna. (96:19)
-Ovih pet ajeta se sastoje od devetnaest rijeci.

Jeste li pomislili na slucajnost?? Hajmo dalje...

-U ovih 19 rijeci su sadržana 76 harfa (slova) A broj 76 je djeljiv sa 19,
19x4=76
-Kasnije se objavljuje jos 14 ajeta, koji kada se saberu sa onih 5 daju 19
-Broj harfova ove sure je 285, opet broj koji je djeljiv sa 19 (19x15=285)

-Allahov pecat u Kur'anu "Bismilahi Rahman i Rahim" sto znaci
"U ime Allaha Milostivog Samilosnog " se sastoji od 19 harfova.
-Rijec ISM (ime) se u Kur'anu pominje 19 puta
-Rijec ALLAH se u Kur'anu pominje 2698 puta ,
a broj 2698 je opet deljiv sa 19. 142x19=2698.
-Rijec ER RAHMAN ( Milostivi ) se u Kur'anu pominje 57 puta
19x3=57
-Rijec ER RAHIM ( Samilosni ) je u Kur'anu pomenuta 114 puta
19x6=114

-U Kur'anu se nalaze tacno 114 pecata
-Sura u casnom Kur'anu ima 114. 19x6=114
-Brojevi u Kur'anu se spominju na 285 mjesta sto je opet
djeljivo sa devetnest 19x15=285
-Ako saberemo ove brojeve po njihovoj brojcanoj vrijednosti
dobicemo broj 174 591 koji je djeljiv sa 19 (19x9189)
-Ako izbacimo brojeve koji se ponavljaju dobijamo 162 146
(19x8534)

Dali jos uvijek mislite na slucajnosti?

-Ta i Ha su harfovi koji se u suri TAHA nalaze na 342 mjesta
19x18=342
-Ja i Sin u suri JASIN ima tacno 285. 19x15
-Ta i Sin u surama koje imaju ove inicijale ima na 494 mjesta
( 19x26=494 )
-Harfovi Elif,Lam,Mim i Ra su pocetni inicijali sure Ar-r'ad u kojoj su ovi
harfovi nalaze 1501 (19x79=1501)
-Lamova u 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 11 780
( 19x620=11 780 )
-Elifa u svih 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 17 499
( 9x921=17 499 )
-Mimova kojih u 17 sura koje imaju ovaj inicijal ima 8 683
( 19x457=8 683 )
-Sura An-Nasr koja je posljednja u cjelosti objavljena sastoji
iz 19 rijeci.

Priceljubiv 85

   

NE TUGUJ !
Andrej je sad Jusuf

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen